Θεραπεία Κυτταρίτιδας, odermatologos

  • Τι είναι η κυτταρίτιδα;

Κυτταρίτιδα είναι η εμφάνιση όψης φλούδας πορτοκαλιού στο δέρμα, και αφορά κυρίως γυναίκες ανεξαρτήτως σωματικού βάρους. Οφείλεται σε ανομοιογενή συγκέντρωση λίπους και νερού μεταξύ των ινών κολλαγόνου του συνδετικού ιστού. Είναι αισθητικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 9 στις 10 γυναίκες, με αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία τους.

  • Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την εμφάνισή της και που εντοπίζεται;

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία της είναι η κληρονομικότητα, η κακή διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης, ορμονικές μεταβολές και το κάπνισμα. Ανάλογα με την βαρύτητά της διακρίνεται σε τέσσερις βαθμίδες και εντοπίζεται πιο συχνά σε μηρούς, γλουτούς, κοιλιά και γάμπες.

  • Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Για την αντιμετώπισή της, στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε συνδυασμούς τεχνικών, όπως η Μεσοθεραπεία, και ιατρικών συστημάτων, όπως το σύστημα Dermia (Ultrasonic Cavitation+RF+Vacuum), και το σύστημα Κρυολιπόλυσης MICOOL-A.
Με την Μεσοθεραπεία κυτταρίτιδας εγχύουμε με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού πιστολιού, του PISTOR Eliance, στο επιθυμητό βάθος, με ασφάλεια και χωρίς πόνο, αντί-λιποδυστροφικούς παράγοντες (Alidya, anti-lipodystrophic agents).
Οι παράγοντες αυτοί δρουν εξουδετερώνοντας την συσσώρευση τοξικών ουσιών, που είναι υπεύθυνες για τη διόγκωση του λιποκυττάρου.

Με το σύστημα Dermia, επιτυγχάνουμε την επιθυμητή σύσφιξη της υπό θεραπείας περιοχής. Οι κεφαλές διπολικών ραδιοσυχνοτήτων που διαθέτει προκαλούν αγγειοδιαστολή και υπεραιμία, θέρμανση της επιφάνειας του δέρματος και πύκνωση των πρωτεϊνών αυτού, που οδηγεί στην νεοκολλαγένεση.

Όταν στην περιοχή υπάρχει εναπόθεση λίπους, τότε προχωρούμε αρχικά στη μείωση του τοπικού πάχους, με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

  • είτε με Μεσοθεραπεία λιπόλυσης, χρησιμοποιώντας λιπολυτικούς παράγοντες (Aqualyx)
  • είτε με τις κεφαλές Ultrasonic Cavitation του συστήματος Dermia, οι οποίες μέσω του ηχητικού κύματος του υπερήχου που διαθέτουν, προκαλούν το φαινόμενο της σπηλαιοποίησης στο εσωτερικό του λιποκυττάρου και οδηγούν στην νέκρωσή του
  • είτε με το σύστημα Κρυολιπόλυσης MICOOL-A που λειτουργεί ψύχοντας και οδηγώντας τα λιποκύτταρα σε φυσικό κυτταρικό θάνατο (απόπτωση),
  • Πόσες θεραπείες θα χρειαστούν;

Ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών εξαρτάται από την βαρύτητα του προβλήματος και από τον συνδυασμό των μεθόδων που θα επιλέξουμε.