Θεραπεία υπεριδρωσίας, odermatologos

Τι είναι η υπεριδρωσία και που οφείλεται;

Η υπεριδρωσία είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής έκκρισης ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες. Διακρίνεται ανάλογα με την αιτία που την προκαλεί σε ιδιοπαθή ή πρωτοπαθή και σε παθολογική ή δευτεροπαθή.
Στην ιδοπαθή υπάρχει υπερβολική συμμετρική έκκριση ιδρώτα σε περιοχές όπως μασχάλες, παλάμες και πέλματα χωρίς να υπάρχει κάποιο νόσημα, αλλά λόγω αυξημένης δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.
Στην δευτεροπαθή η υπερπαραγωγή ιδρώτα οφείλεται σε κάποιο υποκείμενο νόσημα όπως θυρεοειδικές παθήσεις, νευρολογικά νοσήματα κ.α.

Πώς θεραπεύεται η υπεριδρωσία;

Η δευτεροπαθής υπεριδρωσία θεραπεύεται με την ανεύρεση του υπεύθυνου αιτίου και την αντιμετώπισή του.
Η ιδιοπαθής υπεριδρωσία αποτελεί σημαντικό αισθητικό και κοινωνικό πρόβλημα αλλά και αιτία τραυματισμών. Υπάρχουν άνθρωποι με υγρά χέρια στην χειραψία, με μουσκεμένα ρούχα στις μασχάλες αλλά και γυναίκες με τραυματισμούς από ατυχήματα λόγω της υπεριδρωσιάς στα πέλματά τους. Η Ιδιοπαθής θεραπεύεται στο ιατρείο μας με το Botox (βοτουλινική τοξίνη τύπου Α).
Το Botox αναστέλλει την ενεργοποίηση των ιδρωτοποιών αδένων και μειώνει την έκκριση ιδρώτα, οδηγώντας σε ανιδρωσία.
Είναι ασφαλής θεραπεία καθώς σταδιακά επανέρχεται η έκκριση ιδρώτα, οπότε και ο ασθενής αν το επιθυμεί μπορεί να επαναλάβει την διαδικασία.

Πώς γίνεται η εφαρμογή και πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα;

Σχεδιάζονται οι θεραπευόμενες περιοχές, είτε είναι οι μασχάλες είτε οι παλάμες και τα πέλματα και χωρίζονται σε μικρότερες υποπεριοχές.
Σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία γίνεται η εφαρμογή του Botox, με μικρή βελόνα που εγχέει την βοτουλινική τοξίνη μέσα στο δέρμα.
Τα αποτελέσματα της θεραπείας εμφανίζονται 24-72 ώρες μετά την ενδοδερμική ένεση και διαρκούν περίπου 6 μήνες.