Σύσφιξη Σώματος, odermatogos

  • Που οφείλεται η προοδευτική χαλάρωση του δέρματος του σώματος;

Η χαλάρωση του δέρματος του σώματός μας με την πάροδο του χρόνου, είναι αποτέλεσμα τόσο μείωσης της ποσότητας και της ποιότητας των κολλαγόνων και ελαστικών ινών του συνδετικού ιστού που το στηρίζει, όσο και πιθανής ταχείας απώλειας βάρους.

  • Ποιος ο στόχος μας για να πετύχουμε σύσφιξη στο δέρμα του σώματος;

Στόχος μας επομένως για να επιτύχουμε ικανοποιητική σύσφιξη, είναι η παραγωγή νέων ινών συνδετικού ιστού και κινητοποίηση του φλεβικού και λεμφικού δικτύου ώστε με την μεγαλύτερη αποβολή τοξινών, να επιτευχθεί καλύτερη υφή στο υπερκείμενο δέρμα.

  • Πως πετυχαίνει σύσφιξη το Dermia;

Το Dermia διαθέτει κεφαλές που συνδυάζουν διπολικές ραδιοσυχνότητες (Bipolar RF), σύστημα ανάπτυξης αρνητικής πίεσης (Vacuum) και μηχανικούς κυλίνδρους (Rollers).
Με τις διπολικές ραδιοσυχνότητες, προκαλούμε αγγειοδιαστολή και υπεραιμία, αύξηση της θερμοκρασίας του δέρματος, με αποτέλεσμα πύκνωση των πρωτεινών αυτού που οδηγεί σε νεοκολλαγένεση.
Με το σύστημα ανάπτυξης αρνητικής πίεσης, πετυχαίνουμε ελεγχόμενη εισρόφηση η οποία ανυψώνει το δέρμα, βοηθώντας στην εν τω βάθει δράση των ραδιοσυχνοτήτων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η υποδόρια ροή αίματος και η λεμφική ροή.
Τέλος οι μηχανικοί κύλινδροι κάνουν ήπιο massage στην περιοχή, αυξάνοντας τόσο την αιμάτωση όσο και την λεμφική παροχέτευση.

  • Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πόσες συνεδρίες θα χρειαστούν;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος υπάρχει χαλάρωση, η συνεδρία είναι ανώδυνη, και συνήθως χρειάζονται 6-8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα μιας εβδομάδας μεταξύ των εφαρμογών.