Δερματοσκόπιο - HEINE Delta 20T, odermatologos

Τι είναι το HEINE Delta 20T και πώς λειτουργεί;

Το HEINE Delta 20T είναι ένα ειδικό ιατρικό μηχάνημα που ονόμαζεται δερματοσκόπιο.
Η λειτουργία του στηρίζεται στην μεγέθυνση των δερματικών βλαβών.
Με ειδικούς φακούς το δερματοσκόπιο κάνει πλήρως ορατούς σπίλους (ελιές) και άλλες δερματικές βλάβες, μεγεθύνει την υπό εξέταση περιοχή και συνδέεται με φωτογραφική μηχανή.
Έτσι δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής των σπίλων, με αποθήκευση της δερματοσκοπικής τους εικόνας, που είναι σημαντική για την σύγκριση με μελλοντικές καταγραφές.

Πού χρησιμοποιείται;

Το HEINE Delta 20T χρησιμοποιείται για :