Δερματοσκόπηση σπίλων ( ελιών ), odermatologos
Η Δερματοσκόπηση αποτελεί ειδική απεικονιστική μέθοδο που διενεργείται σε σπίλους, καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες του δέρματος.
Γίνεται με τη βοήθεια του δερματοσκοπίου, ένα ειδικό ιατρικό μηχάνημα που επιτρέπει την μεγέθυνση της εικόνας της βλάβης που μελετάμε και την λεπτομερή εξέταση των επιμέρους χαρακτηριστικών της. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής των σπίλων, που είναι σημαντική για την σύγκριση με μελλοντικές καταγραφές.
Η εξέταση γίνεται 1-2 φορές τον χρόνο, και πραγματοποιείται στο ιατρείο με το δερματοσκόπιο HEINE Delta 20T.