Κρυοχειρουργική, odermatologos

Η Κρυοχειρουργική ή κρυοθεραπεία αποτελεί έναν από τους κλάδους της επεμβατικής δερματολογίας και στηρίζεται στην χρήση κρυογόνων ουσιών, συνήθως υγρού αζώτου, που ψύχουν το δέρμα και έτσι προκαλούν την καταστροφή των δερματικών βλαβών.
Το υγρό άζωτο που συνήθως χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι αέριο άοσμο, μη τοξικό, μη εύφλεκτο και έχει σημείο ζέσεως -196 βαθμούς κελσίου.
Συνήθως χρησιμοποιείται η τεχνική του ανοικτού ψεκασμού πάνω στις δερματικές βλάβες και έτσι καταστρέφονται ιογενή ογκίδια, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του δέρματος.
Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα είναι ότι η εφαρμογή είναι συνήθως ανώδυνη για τον ασθενή.