Μυκητιάσεις, odermatologos

Οι Μύκητες είναι μικροοργανισμοί ευρύτατα διαδεδομένοι στην φύση. Μπορούν να προκαλέσουν επιπολής και εν τω βάθει λοιμώξεις του δέρματος και σπανιότερα συστηματικές λοιμώξεις με προσβολή των σπλάχνων.
Για τις επιπολής μυκητιάσεις ενοχοποιούνται τρείς ομάδες μυκήτων, τα δερματόφυτα, τα είδη του γένους Candida, τα είδη Malassezia furfur.
Ανάλογα με τον τρόπο μετάδοσής τους τα δερματόφυτα διακρίνονται σε :

  • Ανθρωπόφιλα (μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο άμεσα ή έμμεσα)
  • Ζωόφιλα (μετάδοση στον άνθρωπο από ζώα άμεσα ή έμμεσα)
  • Γεώφιλα (που ζουν στο έδαφος και μολύνουν τον άνθρωπο κάτω από ορισμένες συνθήκες)

Οι μύκητες μπορούν να προσβάλουν το δέρμα, τους βλεννογόνους και τα εξαρτήματα του δέρματος, δηλαδή τις τρίχες και τα νύχια.
Είναι σημαντική η εργαστηριακή επιβεβαίωση της κλινικής διάγνωσης και η έγκαιρη έναρξη κατάλληλης αγωγής, για να αποφευχθεί η εξάπλωσή τους.